Mesttankbekleding

De samenstelling van mest is afhankelijk van een groot aantal factoren: de diersoort, het gevoerde rantsoen, het stalsysteem, en de hoeveelheid drink- en spoelwater die in de mest komt. Chemisch gezien is mest een mengsel van water, mineralen, en organische stof.
Belangrijke elementen in mest zijn stikstof, fosfor, kalium en magnesium. Daarnaast komen de sporen-elementen ijzer, zink, koper, molybdeen, boor en kobalt in meer of mindere mate voor.

 Vanwege de samenstelling van mest, moet men bij de aanleg van mestbassins een bekleding gebruiken die zeer sterk is en bestand is tegen de agressieve stoffen in de mest.
Hiervoor is een speciale folie vereist.

De 'mestkwaliteit' folie is gekeurd voor toepassingen op het gebied van mestopslag. In de bovenafdekking van het mestbassin kunnen drijvers en gaten voor mixers worden gemonteerd.